CENSA - SYSTÉM PRO AUTOMATICKÝ ODEČET VODOMĚRŮ

Předpokladem nasazení systému CENSA je používání vodoměrů s rozhraním wM-Bus. Zvýšení užitných vlastností systému se dosáhne používáním vodoměrů, které mají navíc možnost archivace dat.

Systém CENSA

Systém CENSA automatický odečet vodoměrů shromažďuje data z vodoměrů nainstalovaných v určité oblasti. Jedná se například o vodoměry v obytných domech, městských bytech apod. Data z vodoměrů jsou přenesena do centra, kde jsou zpracována a uložena k jejich dalšímu využití uživatelem. Uživatelem mohou být například provozovatelé vodovodní distribuční sítě.

» Systém CENSA

Uživatelské rozhraní systému CENSA představují programy, které mohou pracovat na počítačích uživatelů. Jsou to např. Webový portál, rozhraní REST k účetnímu systému a počítá se s programem pro zpětnou komunikaci s převaděči. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

» Uživatelské rozhraní  systému CENSA

Aplikační server CENSAje umístěn u výrobce systému. Na hardware serveru jsou v činnosti programy pro zpracování dat, databáze a webový server. Kromě toho také Server LoRaWAN, který ale funkčně patří do Sítě LoRaWAN CENSA.

Síť LoRaWAN CENSA tvoří již zmíněný Server LoRaWAN (software), přenosová síť mezi serverem a branami LoRaWAN, kterou může být síť poskytovatele internetu nebo mobilní síť některého operátora a brány Gateway LoRaWAN BR 801 se zdroji BZ 801, resp. BZ 801M. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

» Síť LoRaWAN CENSA

Převaděče wM-Bus / LoRaWAN BX 801 jsou především určeny do systému CENSA. Mohou však být součástí jakéhokoli podobného systému pro automatický odečet údajů libovolných měřičů. Více je uvedeno v samostatném katalogovém listě.

» Převaděče wM-Bus / LoRaWAN BX 801

 

Pro další informace se prosím obraťte na obchodní oddělení  RCD Radiokomunikace

Vyzkoušejte demo

Součástí Serveru CENSA je Webový server, případně další, které umožňují prostřednictvím internetu připojení počítačů uživatelů. Na počítačích mohou běžet uživatelské programy, které označujeme jako Uživatelské rozhraní CENSA.

Uživatelské rozhraní CENSA představují programyna počítačích uživatelů, které umožňujívyužití informací o stavu vodoměrů v Systému CENSA.

Demo

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás