LoRa WAN

LoRa WAN je řešení pro bezdrátový přenos dat, kdy je hlavním cílem co nejnižší spotřeba výkonu při malých pořizovacích nákladech a postačí malý datový tok. Vzhledem k výkonu řádu jednotek až desítek miliwattů a občasnému vysílání třeba jen několikrát denně může být životnost baterií mnoho let. Díky využití tzv. bezlicenčních pásem v rozsahu metrových vln může být v příznivém terénu dosah přes 10km, přičemž průchodnost signálu do staveb je relativně příznivá. Používají se kmitočty v okolí 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz (Evropa) a 915 MHz (Severní Amerika). Datový tok bývá mezi 292 b a 50 kilobity za sekundu. Jde o patentovanou technologii modulace (US7791415 /2008, EP2763321 /2013) vyvinutou původně v Cycleo (Grenoble, Francie) a odkoupenou firmou Semtech. V podstatě jde o proprietární techniku CSS, tedy variantu rozprostřeného spektra s vysíláním krátkých kmitočtově rozmítaných impulsů.

wM-Bus

wM-Bus (také Wireless Meter Bus) je průmyslový komunikační protokol určený především pro dálkový odečet hodnot z měřičů spotřeby, kde příliš nezáleží na rychlosti komunikace jako spíše na odolnosti proti rušení. Komunikace probíhá způsobem Master-Slave, přičemž na jedné sériové sběrnici může být připojeno až 250 stanic. Délka segmentu může být až 1000 m při rychlosti 300 baudů nebo 350 m při maximální rychlosti 9600 baudů.

MULTICAL® 21

MULTICAL® 21 je inteligentní vodoměr založený na nejmodernější ultrazvukové technologii. Měřič neobsahuje žádné pohyblivé součásti a zachovává si vynikající přesnost po celou dobu životnosti - což může být až 16 let. Měřič má mimořádnou přesnost při nízkém průtoku, takže i při velmi nízkém průtoku změří každou spotřebovanou kapku vody. Tím je zajištěno férové a přesné vyúčtování, zvyšuje se kvalita dat a napomáhá to snížení plýtvání vodou. Optimalizace provozu a zlepšení služeb zákazníkům
Vodoměr MULTICAL® 21 je vybaven integrovanou komunikací, která umožňuje bezpečný a snadný dálkový odečet bez dalších přídavných zařízení.

Vyzkoušejte demo

Součástí Serveru CENSA je Webový server, případně další, které umožňují prostřednictvím internetu připojení počítačů uživatelů. Na počítačích mohou běžet uživatelské programy, které označujeme jako Uživatelské rozhraní CENSA.

Uživatelské rozhraní CENSA představují programyna počítačích uživatelů, které umožňujívyužití informací o stavu vodoměrů v Systému CENSA.

Demo

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás