CENSA - Systém pro automatický odečet vodoměrů

Předpokladem nasazení systému CENSA je používání vodoměrů s rozhraním wM-Bus. Osazení vodoměrů s archivací dat umožňuje účinně a spravedlivě řešit reklamace naměřených spotřeb ještě před odesláním vodoměru na přezkoušení. Vodoměr si v paměti uchovává denní stavy a spotřeby, včetně všech mimořádných stavů – trvalý průtok vodoměrem, překročení maximálního průtoku vodoměrem, vodoměr bez vody, obrácený průtok vodoměrem a neoprávněnou manipulaci s vodoměrem. Tyto údaje je možné na místě porovnat s údaji ze systému CENSA.

Censa schema

Vyzkoušejte demo

Součástí Serveru CENSA je Webový server, případně další, které umožňují prostřednictvím internetu připojení počítačů uživatelů. Na počítačích mohou běžet uživatelské programy, které označujeme jako Uživatelské rozhraní CENSA.

Uživatelské rozhraní CENSA představují programyna počítačích uživatelů, které umožňujívyužití informací o stavu vodoměrů v Systému CENSA.

Demo

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás